Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb materials de construcció

Darrera actualització: 08.02.2023 | 14:14