CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Imatge d'una de les capçaleres
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Urbanisme, Obres i Serveis

Urbanisme, Obres i Serveis

Categoria:
 1. Sol·licitud obertura d'activitats innòcues
  Comunicació d’instal·lació d’una activitat o establiment no inclosa en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).
 2. Sol·licitud d’obertura establiments per activitats amb règim de comunicació – Annex III
  Sol·licitud pel desenvolupament d'una activitat que no produeixi molèsties, que no alteri les condicions normals de salubritat i higiene del medi ambient, que no ocasioni danys a les riqueses pú…
 3. Sol·licitud d’obertura establiments per una activitat recreativa o un espectacle públic
  És el tràmit administratiu a través del què es resolen les sol·licituds per l’obertura d’establiments oberts al públic on s’exerceixen espectacles públic o activitats recreatives, no inclosos a l’…
 4. Sol·licitud de comunicació prèvia a l’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic
  Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de …
 5. Sol·licitud d’obertura establiments per a activitats – Annex II
  Sol·licitud prèvia a la instal·lació d’una activitat o establiment (qualificat per l’administració com a molest, insalubre, nociu, etc.) Activitats incloses dins de l’annex II de la Llei 20/2009, de …
 6. Sol·licitud de llicència d'espectacles públics i activitats recreatives
  Sol·licitud prèvia a la instal·lació d’una activitat o establiment (qualificat per l’administració com a molest, insalubre, nociu, etc.) Activitats incloses dins de l’annex II de la Llei 20/2009, de …
 7. Sol·licitud de canvi de titularitat d'una activitat
  Les autoritzacions, les llicències ambientals i les comunicacions previstes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats sotmeses …
 8. Sol·licitud de baixa d'una activitat
  Tràmit administratiu pel qual es comunica a l’Ajuntament que s’ha deixat d’exercir una activitat amb autorització, llicència o permís en vigor.
 9. Sol·licitud de comunicació prèvia d’espectacles i activitats recreatives de caràcter extraordinari
  Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant …
 10. Sol·licitud de certificat d’antiguitat i legalitat d’edificis
  Certificat emès per l'Ajuntament en què hi consta:. -      Descripció física de l'immoble. -      Any de construcció i posteriors reformes. -      Estat legal relatiu al planejament urbanístic. …
 11. Sol·licitud de certificat de règim urbanístic
  Certificat d'aprofitament urbanístic d'una finca concreta o sector del terme municipal. Un certificat de règim urbanístic és una informació urbanística jurídicament regulada, que té uns efectes …
 12. Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
  Certificat que s'exigeix per a les sol·licituds de llicències ambientals d'obertura d'una activitat, en què s'informa de la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic del municipi …
 13. Sol·licitud de certificat de nomenclatura i número de finques urbanes
  Conèixer la nomenclatura i el número de finques urbanes.
 14. Consulta d'Expedients Administratius
  Consulta d’un expedient administratiu (llicències, disciplina urbanística, planejament, etc.). La consulta es realitza en presència de personal del Departament d’Urbanisme. 
 15. Sol·licitud de llicència de parcel·lació
  Llicència que autoritza la divisió o segregació d’una parcel·la o entitat, un cop comprovada la normativa vigent. 
 16. Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal
  Llicència que es concedeix per dividir en diferents lots o entitats un immoble, un cop comprovada la normativa vigent. 
 17. Sol·licitud de devolució de garanties
  Devolució del dipòsit de garantia que l’interessat va presentar a l’Ajuntament quan se li va concedir la llicència d’obres. -         Garantia urbanística, per a garantir la correcta reposició dels …
 18. Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació
  Estan subjectes a la llicència de primera ocupació les edificacions de nova planta o que hagin estat objecte de modificació o d’ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit un …
 19. Sol·licitud d’obres menors amb projecte
  Estem treballant per millorar aquest tràmit. Podeu sol·licitar l’imprès corresponent per COMUNICACIO PREVIA o OBRES MENORS enviant un correu a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) A tall d’exemple són obres amb …
 20. Sol·licitud d’obres menors sense projecte
  Estem treballant per millorar aquest tràmit. Podeu sol·licitar l’imprès corresponent per COMUNICACIO PREVIA o OBRES MENORS enviant un correu a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) A tall d’exemple són obres amb …
 21. Sol·licitud d’obres menors de bricolatge
  Estem treballant per millorar aquest tràmit. Podeu sol·licitar l’imprès corresponent per COMUNICACIO PREVIA o OBRES MENORS enviant un correu a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) A tall d’exemple són obres amb …
 22. Sol·licitud de llicència d’obra major
  Sol·licitud de llicència per a obres que comporten un augment de volum i/o superfície edificada en un solar o immoble, és a dir: - Obres noves o de nova planta en general, reforma d'edificis …
Darrera actualització d’aquest contingut: 12/05/2021 a les 15:09h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona