CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
capçalera_cireres3
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Descripció

Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. Aquesta llicència és personal i intransferible i s'ha de renovar cada 5 anys igual, que si fos per primera vegada.

Es considera gos potencialment perillós aquell que, per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a béns públics o privats.

Gossos considerats potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments:

-akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.

b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

d) Els de característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Període tramitació

Durant tot l’any

Temps de resolució

En el termini de 20 dies des de la sol·licitud d’inscripció.

Qui el pot demanar

Persona major d'edat, el propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, i que no estigui incapacitada per proporcionar les cures necessàries a l'animal. Això inclou a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també a les persones que els passegen. Han de complir a més els següents requisits:

 • Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures; delictes contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública; delictes d'associació amb banda armada o narcotràfic.
 • Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Preu de la tramitació

Obtenció o renovació de la llicència: 30 euros.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Llicència per primera vegada:

 • DNI o document acreditatiu.
 • Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa (cobertura de l’assegurança no inferior a 150,253 €).
 • Justificació del pagament de les taxes corresponents (article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
 • Declaració responsable de no haver estat sancionat per cap de les infraccions regulades en l’article 13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, i en els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de Gossos Potencialment Perillosos
 • Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment perillosos emès per un centre de reconeixement autoritzat (article 3.2 d) del Decret 170/2002, d'11 de juny).
 • Document acreditatiu d’haver censat l’animal al municipi (Model S1)

 

Renovació de la llicència:

Els mateixos documents que per primera vegada, excepte:

 • Justificació del pagament de les taxes corresponents (article 26 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
 • Document acreditatiu d’haver censat l’animal al municipi (Model S1)

On es pot fer

Documentació necessària

Darrera actualització d’aquest contingut: 14/05/2021 a les 14:31h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona