CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
boira hivern
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Preinscripció a l'Escola Bressol Municipal 'El Serralet' curs 2020-2021

Preinscripció a l'Escola Bressol Municipal 'El Serralet' curs 2020-2021

Descripció

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a l'escola bressol. Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre.

Termini sol·licitud

Del 13 al 22 de maig

Qui el pot demanar

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a l'escola bressol municipal les famílies amb infants d'entre 4 mesos i 3 anys (nascuts del 2018, 2019 i 2020).

Qui n'és el responsable

Regidoria d'Educació

Preu de la tramitació

Segons l'Ordenança Fiscal núm. 25 (la trobareu annexada al final de la pàgina).

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Presentar la sol·licitud de preinscripció (document Word que es pot descarregar en aquesta pàgina) adjuntant-la a una instància genèrica juntament amb la resta de documentació necessària.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Del 19 al 22 de maig, de 10 a 13h:

 • Excepcionalment, si el sol·licitant no pot tramitar la preinscripció electrònicament, concertarà cita prèvia per tramitar-la presencialment. En qualsevol cas, haurà de portar la documentació i assistir a la cita amb les mesures de protecció personal requerides.
 • Se sol·licitarà cita prèvia a través del telèfon de l'Escola Bressol: 93.689.26.26
 • El dia de l’entrevista, s’hauran de tenir en compte les següents recomanacions:
  • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
  • Portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar les sol·licitud en paper, hauran de portar el seu propi bolígraf.
  • Recomanació de portar mascareta i guants.
  • No han d’acudir a l'Ajuntament les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • El termini per fer la sol·licitud de preinscripció presencial acaba a les 13.00 h de l’últim dia del termini.

 

On es pot fer

Documentació necessària

 • Sol·licitud preinscripció Escola Bressol 2020-2021 (Word, 194 kB)
  Sol·licitud de preinscripció a l'Escola Bressol Municipal 'El Serralet' pel curs 2020-2021
 • Còpia del llibre de família (tots els fulls omplerts) o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Còpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
 • Còpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual) de l’alumne/a, o similar.
 • Còpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  Només si s'al·lega ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  Només si s'al·lega discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germà/ana. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  Només si s'al·lega ser família nombrosa o monoparental.
 • Còpia de l'nforme emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  Només si s'al·lega una malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic (inclosos celíacs). El document ha d’especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s’ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut.
 • Còpia del certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  Només en cas que el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE.
 • Còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
  Només quan es consideri el domicili del lloc de treball.
Darrera actualització d’aquest contingut: 13/05/2020 a les 10:24h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona