CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Cireres
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud prestació econòmica per aquells veïns i veïnes que es troben en situació de dificultat socioeconòmica i/o de vulnerabilitat a causa del COVID-19

Sol·licitud prestació econòmica per aquells veïns i veïnes que es troben en situació de dificultat socioeconòmica i/o de vulnerabilitat a causa del COVID-19

Descripció

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar una prestació econòmica extraordinària amb caràcter urgent, de pagament únic, amb l’objectiu d’ajudar a pal·liar l’impacte econòmic fruit de la gestió de la pandèmia facilitant l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia, suport al pagament del lloguer i/o dels subministraments bàsics.

S’adreça a qualsevol persona i/o unitat de convivència en situació de dificultat socioeconòmica o de vulnerabilitat com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Termini sol·licitud

17 d’agost de 2020

Temps de resolució

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades en un període setmanal dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

Qui el pot demanar

Podran ser beneficiàries de la prestació econòmica regulada en aquestes bases qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en situació de vulnerabilitat derivada de la declaració de l’estat d’alarma i la gestió de la crisi COVID-19.

Qui n'és el responsable

Regidoria de Serveis Socials

Preu de la tramitació

Gratuït

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Presentar la sol·licitud de la prestació econòmica (document Word que es pot descarregar en aquesta pàgina) juntament amb la resta de documentació necessària (que s’especifica a continuació), adjuntant-la a la instància genèrica

Documentació necessària

 • Sol·licitud prestacions econòmiques COVID-19 (Word, 137 kB)
  SS2 Sol·licitud prestacions econòmiques COVID-19
 • Certificat de convivència.
 • DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 14 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el cas en que els menors de 14 anys disposin de la documentació, s’aconsella aportar també aquest document.
 • En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
 • Llibre de família.
 • Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
 • En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i /o sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS òrgan o entitat que correspongui.
 • En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar tingui algun greu de dependència, cal presentar el certificat de l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui i la prestació concedida.
 • En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
 • Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).
 • Documentació que acrediti la situació perjudicial provocada pels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 que dona dret a la sol·licitud de la present prestació extraordinària (com ara la documentació relativa a una afectació per ERTO, baixa laboral, situació d’atur, defunció, etc.).
 • Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat de convivència a partir de gener de 2020.
 • Declaració de la renda, o certificat negatiu d’Hisenda, del darrer any dels membres adults de la unitat de convivència.
 • Treballadors per compte aliena: contracte de feina i 3 últimes nòmines.
 • Treballadors per compte pròpia: últim rebut de la cotització a la Seguretat Social i declaració trimestral d’IRPF i l’IVA.
 • En cas de trobar-se en situació d’atur, certificat d’inscripció al SOC i certificat en positiu o negatiu de les prestacions que es perceben mensualment.
 • Còpia del certificat de ser perceptor o no de prestacions de l’administració pública i en cas afirmatiu l’import de la mateixa.
 • En el cas de que algun membre de la unitat familiar sigui pensionista o jubilat i no estigui obligat a fer la declaració de la renda, cal presentar una còpia del justificant de les pensions contributives i no contributives percebudes en l’exercici de 2019 i justificant d’altres ingressos que es puguin tenir. Si no es cobra pensió, cal aportar certificat de pensió negativa.
 • Contracte de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge i rebuts dels últims dos mesos de la despesa de lloguer.
 • Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida.

Documentació complementària

Darrera actualització d’aquest contingut: 14/05/2021 a les 14:31h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona