CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
capçalera_cireres3
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud d’obres menors de bricolatge

Sol·licitud d’obres menors de bricolatge

Descripció

Estem treballant per millorar aquest tràmit.

Podeu sol·licitar l’imprès corresponent per COMUNICACIO PREVIA o OBRES MENORS enviant un correu a (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

A tall d’exemple són obres amb COMUNICACIO PRÈVIA:

×          Canviar paviments interiors i/o exteriors.

×          Reparar arrebossats interiors i/o exteriors que no afrontin amb la via pública.

×          Muntar instal·lacions: aigua, gas, electricitat, telefonia, calefacció, aire condicionat, aspiració, seguretat, audiovisuals i altres instal·lacions domèstiques, sempre que no afectin a l’estructura, façanes o cobertes.

×          Col·locar o substituir falsos sostres, motllures i ornaments interiors.

×          Col·locar reixes en finestres o portes en concordança amb les preexistents en l’edifici, sense modificar el buit arquitectònic de façana, les seves mides ni proporcions, i sense crear perfils sortints de l’alienació de façana.

×          Substituir o instal·lar persianes enrotllables, sense modificar el buit de façana.

×          Reformar: cuines, banys, lavabos o safareigs existents, enrajolats, instal·lacions, aparells sanitaris, marbres i mobles de cuina. Sense modificació de distribució interior i sense afectacions estructurals.

×          Canviar canonades o desguassos a l’interior de les edificacions, sempre que no afectin a elements estructurals.

×          Pintar façanes sense bastides o amb bastides en sòl privat que no superin els 6,00 metres d’alçada..

×          La reparació no estructural i puntual d’humitats en cobertes i terrats, que no confronten amb via pública.

×          La reparació no estructural i puntual de façanes i tanques, que no confronten amb via pública.

×          La instal·lació de bastides interiors que no superin els 6,00 metres d’alçada.

×          Treballs de neteja o desbrossament de solars i d’enjardinament que no impliquin la modificació del terreny ni la tala d’arbres.

×          La col·locació d’elements de mobiliari en l’espai lliure d’edificació, de fins a 1 metre d’alçada i en posició que no sigui visible des dels espais públics.

×          La col·locació de pèrgoles, gronxadors i similars sense que siguin coberts, en els espais lliures d’edificació respectant les separacions mínimes a vial i partions de la zonificació, de materials integrats en l’entorn, amb una alçada màxima a 2,50 metres i una superfície màxima de 15 metres quadrats.

×          La realització d’obres vinculades al desenvolupament d’una activitat que, d’acord amb la legislació sectorial, no necessiten llicència prèvia. (vegi’s apartat IX. Documents aportats).

×          Altres obres no compreses en cap dels apartats anteriors, d’escassa entitat tècnica i constructiva que es realitzaran a l’interior de l’edifici, que no modifiquen l’estructura, no afecten a façanes i cobertes a la via pública, no suposen alteracions de la distribució interior d’habitatges, i en cap cas comporten canvis d’ús, i no estan compreses en l’àmbit d’obres menors o obres majors, consistents en (no es considerarà que les obres són d’escassa entitat tècnica si es realitzen simultàniament més de tres actuacions de les anteriorment assenyalades)

 

A tall d’exemple són obres amb LLICÈNCIA D’OBRA MENOR:

×          Canvis en la distribució d’habitatges o locals.

×          Piscines, fosses, dipòsits i similars.

×          Reforma interior d’espais comuns d’edifici plurifamiliar o de les seves instal·lacions.

×          Aparells elevadors, ascensors i aparells mecànics en edificis existents.

×          Grues-torre o altres aparells elevadors auxiliars d’obra.

×          Rases, cales, canalitzacions i actuacions en serveis a la via pública.

×          Anivellació de terrenys que alterin a partir de 1,50m del terreny natural.

×          Murs de contenció i tancament de terrenys.

×          Rehabilitació de façanes i/o cobertes.

×          Intervencions de manteniment en un edifici d’interès històrico-artístic.

×          Instal·lació de bastides en sòl públic, o que superin els 6,00m d’alçada en sòl privat.

×          Tanques a vials o espais públics.

×          Tallafocs.

×          Rètols, cartells i plafons amb suports estructurals.

×          Urbanització de vials, parts de vials o espais lliures. Guals (Veure condicions)

×          Construccions auxiliars com garatges, magatzems, coberts i similars.

×          Enderroc total o parcial d’edificacions i/o instal·lacions.

×          Instal·lació de serveis, aeris o soterrats, en espais públics o privats.

×          Obres amb perillositat en matèria de seguretat i salut com:

×          Reforç puntual d’estructures, grans

×          desmunts, treballs en alçada, alta tensió i similars.

×          Legalització d’obres incloses en algun dels punts anteriors.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

Al Servei d'atenció al Ciutadà de l’Ajuntament

Plaça Ajuntament, 1

08629 – TORRELLES DE LLOBREGAT

T/936890000

Documentació necessària

Darrera actualització d’aquest contingut: 22/12/2020 a les 10:30h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona