CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
Vista poble
Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació

Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació

Descripció

Estan subjectes a la llicència de primera ocupació les edificacions de nova planta o que hagin estat objecte de modificació o d’ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagi exigit un projecte.

 

Acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d’obres.

 

Període tramitació

Durant tot l’any.

Temps de resolució

1 mes. Durant el termini d’un mes, l’Ajuntament podrà requerir, si s’escau, al titular de les obres, als efectes següents:

Vigència

 Perquè esmenin les deficiències observades a la documentació presentada o a les obres realitzades, si s’escau.

Qui el pot demanar

  • Qualsevol persona física major d’edat, o entitat jurídica, si la petició es fa a través de representant, cal que estigui degudament autoritzat.

Preu de la tramitació

Segons l’aplicació de l’Ordenança Fiscal número 21, Taxa pel Llicències Urbanístiques.

 La quota tributaria resultarà d’aplicar a la base del pressupost d’execució material de l’obra (PEM) els següents tipus de gravamen:

 El 0,2% en el cas que els serveis Tècnics hagin determinat que les obres s’han executat d’acord amb la llicència que els empara.

 El 0,3% en el cas de que en la visita dels tècnics municipals es constati que queden pendents de resoldre algunes de les condicions explicitades en la llicència d’obres concedida.

 El 0,5% en el cas de que pels serveis tècnics es detectin obres manifestament no aprovades en la llicència municipal corresponent, que suposin l’obertura d’un expedient de disciplina urbanística.

 Aquestes dues ultimes tarifes s’aplicaran amb independència de la taxa per legalització o sancions que corresponguin i no es donarà la llicència d’ocupació, fins a sol ventar o garantir convencionalment la solució dels problemes detectats.

 S’estableix  com a quota mínima de 30,05€.  

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Mitjançant l’enllaç de l’Etram

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

Al Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament

Plaça Ajuntament, 1

08629 – TORRELLES DE LLOBREGAT

T/936890000

Documentació necessària

  • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: • Full de sol•licitud (instància específica de sol•licitud de Primera Ocupació). • Projecte de final d’obra i (as-build) només en el cas de modificacions del projecte. • Original del Certificat final d’obra i d’habitabilitat del tècnic o tècnics directors, visat pels Col•legis corresponents. • Original o còpia compulsada de imprès 902 degudament presentat al Cadastre o a l’Organisme de Gestió Tributària de Sant Vicenç dels Horts situat al carrer Francesc Macià 46-48 (Telf. 934729183). • Reportatge fotogràfic de l’edifici acabat i de la tanca de parcel•la, si és edifici aïllat. • Plànol de l’estat final de la connexió del clavegueró a la xarxa pública (si es el cas). • Plànol de localització de l’arbrat preceptiu i relació d’espècies (1 arbre d’espècie forestal per cada 30 m2 de jardí o els alternatius computables d’altres espècies autòctones, només per a obra nova o d’ampliació). • Original del Certificat de deposició de terres i/o rebuig d’obra d’una Gestora de residus autoritzada. • Còpia de l’Acta de Comprovació dels SS.TT. Municipals de l’Aparcament (només en el cas de locals a partir de 100m2. Útils). • Certificat administratiu de Telecomunicacions, emès per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. (només en el cas de 2 o més habitatges).
  • Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació (Word, 92 kB)
    Sol·licitud de Llicència
Darrera actualització d’aquest contingut: 22/12/2020 a les 10:30h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona