Sol·licitud de beques per a l'escolarització de l'escola bressol municipal, el servei de menjador dels centres d'educació infantil i i primària pel curs 2022-2023, i pel casal d'estiu municipal 2022

Ajuda econòmica, en forma de bonificació, d’un percentatge del total de la quota del servei o serveis per als quals s’hagi sol·licitat amb l’objectiu d’evitar que cap persona quedi exclosa per motius econòmics o de caràcter social.

Terminis de sol·licitud:

 • Beques de Casal d’estiu 2022: del 16 al 12 de juny de 2022.
 • Bonificació de l’escola bressol municipal per al curs 202-2023: del 9 al 22 de maig de 2022.
 • Beques del servei de menjador dels centres d’educació infantil, primària i secundària per al curs 2022-2023: del 2 de maig al 12 de juny de 2022.

 

 

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Un cop acabat el termini de presentació hi haurà un període màxim de 60 dies per fer la resolució. En relació a les beques de menjador escolar de l’Institut-Escola la resolució de la concessió de beques municipal anirà condicionada i serà posterior a la resolució de l’atorgament de les beques del Consell Comarcal del Baix Llobregat tal i com s’especifica a les pròpies bases.
- Un cop aprovada la proposta d’ajut, l’Ajuntament ho farà saber a cada persona interessada.
- L’Ajuntament ingressarà directament els imports corresponents als gestors del servei becat.

Cal aportar:

 • Còpia del DNI o NIE, del pare/mare/persona tutora legal (OBLIGATORI)
 • Còpia del llibre de família (OBLIGATORI)

  Còpia del llibre de família (tots els fulls omplerts) o altres documents relatius a la filiació. En cas d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.

 • Declaració de l’IRPF 2020, contracte de treball o rebut cotització SS

  De totes les persones membres de la unitat de convivència majors de 18 anys que convisquin en el domicili:
  - Declaració de l’IRPF 2020 de tots els fulls i totes les persones membres de la unitat de convivència que hagin obtingut ingressos el 2020.

  - En cas de persones treballadores per compte aliena: contracte de treball i les tres darreres nòmines.

  - En cas de persones treballadores per compte pròpia: Últim rebut de cotització a la Seguretat Social i declaració trimestral de l’IRPF i l’IVA.

  En cas que l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sigui negatiu: Certificat individual de nivell de renda per cada persona membre major d’edat de la unitat de convivència.

 • Còpia del contracte de lloguer i 2 últims rebuts pagats o impagats
 • Còpia de la documentació del préstec hipotecari, escriptura de compra-venda i 2 últims pagaments o impagaments.
 • Certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat on consti si es cobra prestació i la quantia mensual i anual

  Només en cas de trobar-se a l’atur.

 • Certificat acreditatiu i de l’import que es percep mensual i anualment

  Només en cas de rebre la Renda Garantida de Ciutadania.

 • Conveni extrajudicial o la sentència judicial que les estableixi i en cas d’impagament el justificant conforme s’estan en procés de reclamació a nivell jurídic

  Documentació específica per a perceptors de pensions compensatòries i prestacions o pensions alimentaries.

 • Sentència de separació i conveni regulador de la sentència

  Només en cas de separació o divorci dels pares.

 • Acreditació de l’ingrés i l’import mensual i anual

  Només en cas de rebre qualsevol altre tipus d’ingrés en la unitat de convivència.

 • Títol de família nombrosa / monoparental en vigor.
 • Certificat de grau de discapacitat de l’òrgan competent

  Només en cas de discapacitat de l’infant sol·licitant i/o d’algun membre de la unitat familiar.

 • Documentació acreditativa corresponent d'infant en acolliment

  Només en cas d’infant en acolliment.

 • Notificació individual de la resolució de la beca del Consell Comarcal del Baix Llobregat i en seu defecte, justificant de la presentació de la sol·licitud

  Només pel programa de les beques de menjador

 • Documentació acreditativa corresponent

  Només en cas d’infant en acolliment.

 • Notificació individual de la resolució de la beca del Consell Comarcal del Baix Llobregat i en seu defecte, justificant de la presentació de la sol·licitud

  Només pel programa de les beques de menjador.

 • Sol·licitud de beques (OBLIGATORI)

  Model de sol·licitud de beques d'escolarització de l'escola bressol, el servei de menjador del centre d'educació infantil, primària i institut pel curs 2022-2023 i pel casal d'estiu municipal 2022.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es pot presentar la sol·licitud de beques al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1. 08629, Torrelles de Llobregat). Caldrà demanar cita prèvia al servei i portar tota la documentació requerida el dia de l'entrevista.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa

Oficina de Serveis Socials Municipals

Carrer de la Tal·lara, 2 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Mercè Ferrer
Telèfon: 936 890 000
Fax: 936 890 510
Adreça electrònica: serveisocials@torrelles.cat
Horari:  
Hores concertades de visita:

· Matins de dilluns a divendres, de 10 a 14h
· Tardes de dijous, de16.30 a 18.30h

Horari d'atenció al públic:

· Matins de dilluns a divendres, de 10 a 14h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 04.05.2022 | 14:14