Ordre del dia - Sessió del 18 de desembre

Dijous, 18 de desembre de 2014 a les 00:00
Mitjançant el present escrit es convoca sessió ordinària de Ple per al dia 18 de desembre de 2014, a les 21 hores. L’Ordre del dia de la sessió, amb les modificacions introduïdes per la Comissió Informativa del dia 16 de desembre, és el següent:

1. Aprovació acta de la sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

2.1. Informació general
2.2. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia

3. Àrea de Serveis Territorials

3.1. Canvi i/o nova nomenclatura de vials al municipi de Torrelles de Llobregat

4. Àrea de Serveis de gestió interna i economia

4.1. Contracte d’arrendament de la nau industrial ubicada a l’Avinguda Dolça de Provença núm. 20 (nau 1) de Torrelles de Llobregat

5. Mocions dels grups municipals

5.1. Moció en defensa del dret de vot reservat dels ciutadans i ciutadanes invidents a les eleccions municipals
5.2. Moció en relació al Decret Llei, de 10 de juny, de modificació de la Llei 31/2010, de 3 d’agost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
5.3. Moció d’impuls a les polítiques de sensibilització per desmuntar rumors enfront la diversitat i en pro de la convivència a Catalunya
5.4. Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa energètica
5.5. Moció de felicitació al poble de Torrelles de Llobregat pel 9N i d’autoinculpació en les conseqüències jurídiques

7. Precs i preguntes


Torrelles de Llobregat, 16 de novembre de 2014

L'ALCALDE
Ferran Puig Verdaguer

Darrera actualització: 14.12.2021 | 09:06