CONTACTAR | GUIA DE CARRERS | ES | EN | FR

MIDA DEL TEXT | Augmentar la mida del textMida del text normalReduir la mida del text | SENSE ESTILS

Logotip
boira hivern
Portada > Actualitat > Notícies > Responsabilitat cívica

Responsabilitat cívica

11/09/2020

Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Via Pública i Civisme

Estem en temps de canvis i cada vegada són més visibles en tots els àmbits de la societat. Aquests canvis provoquen incerteses, i impacte, dins la mateixa societat. Una resposta a aquests canvis és encaminar-nos a trobar valors comuns dins d’un entorn cada vegada més diversificat. Cal potenciar la proximitat i la cohesió social. La solució de tot això som cadascú de nosaltres, que hem de sentir que formem part d’un projecte comú. 

És per això que cal potenciar la cultura cívica: cal implicar-nos per fomentar la cultura cívica i lluitar contra les conductes incíviques. Cadascú i cadascuna de nosaltres tenim el poder de decisió de fer-ho possible. 

Recentment ha entrat en vigor l’Ordenança de Civisme, la finalitat d’aquesta ordenança és donar resposta a aquelles situacions que perjudiquen al col·lectiu, i mirar de corregir les conductes incíviques. Principalment les conductes que es volen corregir són aquelles que no respecten l’espai públic, les que destorben la tranquil·litat dels veïns i veïnes, i aquelles que malmeten el medi natural o els béns públics. 

En el títol IV de l’ordenança s’estableix el règim sancionador i es detallen les infraccions que se’n regulen, que poden ser de tipus lleu (de fins a 750 €), greu (de fins a 1.500 €), o molt greu (de fins a 3.000 €). 

Així mateix, l’ordenança obre la porta a substituir la multa imposada per treballs en benefici de la comunitat, en els supòsits i en les condicions en que ho prevegui la normativa. 

Per finalitzar, m’agradaria detallar les conductes que es tipifiquen a la norma: 

 

Infaccions lleus

No respectar el descans dels veïns.

No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.

Dipositar o abandonar objectes a la via pública sense permís.

No respectar la senyalització, horaris i condicions d'ús de parcs, jardins i espais d'ús públic destinats al lleure.

Utilitzar aparells sonors a la via pública que destorbin la tranquil·litat ciutadana.

Utilitzar un espai públic que requereix autorització sense aquesta.

Celebrar una festa infantil en parc o espai públic sense fer la comunicació prèvia.

Romandre en un espai tancat donat l'avís de tancament.

Jugar a pilota, anar amb bicicleta i patinar en àrees que no permetin aquestes activitats, i que així ho indiquin.

Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com a zones de pícnic.

Circular en qualsevol vehicle de motor per les zones no permeses.

Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena als parcs, jardins i zones naturals protegides.

Deixar les defecacions dels animals domèstics propis a la via pública.

El mal ús de les fonts públiques.

Realitzar grafits o pintades sense autorització.

Acampar sense autorització expressa tendes de campanya, furgons o altres variants, en tot el municipi.

No respectar l’horari ni l’ordre establert a les instal·lacions i edificis públics.

Tirar papers o deixalles i/o embrutar a l'interior d'edificis i instal·lacions públiques.

Accedir sense autorització amb animals en edificis i instal·lacions.

No mantenir en perfecte estat de neteja, salubritat, seguretat i ornat públic, tot tipus d'immobles, solars, jardins i parcel·les particulars.

La realització de tasques, a les finestres i balcons, que impliquin molèsties als altres ciutadans.

Escopir, llençar xiclets, puntes de cigarret o qualsevol altra deixalla a la via pública.

Miccionar i defecar en espais públics.

No dipositar els residus als llocs pertinents. Embrutar l’espai de qualsevol altra manera.

No cumplir amb la normativa de recollida de residus.

L’emissió d’olors molestes.

Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts.

Produir sorolls molestos.

Fer servir sistemes d’alarma i d’emergència sense causa justificada.

No evitar actes incívics dels clients dels diferents establiments.

Fer treballs fora de l'horari establert sense autorització.

La pràctica de juguesques a la via i espais públics que comportin apostes.

La promoció pública de begudes alcohòliques.

No respectar l’horari ni l’ordre establert als espectacles.

Accedir amb vehicle de motor per una zona no autoritzada, excepte serveis de neteja i manteniment i altres vehicles autoritzats.

No respectar les normes d'ocupació de la via pública.

Col·locar contenidors i sacs de runes sense permís municipal.

Embrutar i deslluir els edificis públics o privats.

Netejar amb detergents qualsevol tipus de vehicle a la via pública, o fer-ne manteniment o reparacions de cap tipus.

Fer treballs sense autorització que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà.

L’estacionament de vehicles de tracció mecánica d’un pes màxim autoritzat superior als 3.500 kg dins el municipi o zones no habilitades a l’efecte.

Celebrar actes públics o actuacions musicals a la via pública sense permís.

L’aparcament de caravanes o rulots i remolcs sense tractora en la via pública.

La instal·lació de tendals sense llicència municipal.

Els actes vandàlics vers cartells o pancartes.

Posar de forma indefinida cartells i pancartes en edificis i instal·lacions municipals sense el consentiment de l’Ajuntament.

No retirar pancarta o cartell després de finalitzar l'esdeveniment que anuncia, o degradat pel pas del temps.

Realitzar grafits i col·locar propaganda en edificis o espais de catalogació especial.

No fer un bon ús dels béns i equipaments públics.

 

Infraccions greus

Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i via pública en general.

Accedir a les Coves de Can Riera.

Fer focs i espectacles pirotècnics sense el permís preceptiu.

Llançament d'elements pirotècnics davant prefectura de la Policia Local, centre d’atenció primària o benzinera. El llançament de coets a menys de 500 metres de zones forestals.

Ús incorrecte de fogons o barbacoes.

Abocament de cendres incandescents.

El consum o tinença de drogues a la via i els espais públics.

L'expedició o el consum de begudes alcohòliques a la via pública, fora dels espais habilitats o amb permís municipal.

Atemptar contra la dignitat d'altres persones, d’acord amb les conductes tipificades en aquesta Ordenança.

Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.

Obstruir la feina dels agents de l'autoritat i empleats públics, així com les faltes de respecte envers a ells.

A més, la comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà greu.

 

Infraccions molt greus

Provocar, encendre o mantenir foc.

Fer activitats que malmeten el medi natural.

Abocament de residus contaminants.

Abocar al clavegueram productes sòlids, corrosius o perillosos.

A més, la comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.

Arxivat a: Articles d'opinió
Falgàs Marco
Darrera actualització d’aquest contingut: 27/11/2020 a les 10:47h
Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Plaça de l'Ajuntament núm.1 Torrelles de Llobregat 08629 (Barcelona)

Telèfon: 93.689.00.00 - a/e: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Amb la col·laboració de:

Diputació de Barcelona