Correus començarà a repartir a domicili als veïnats de Cesalpina i Can Güell la setmana vinent

Divendres, 13 de maig de 2022 a les 11:00

Malgrat les demandes veïnals i de l’Ajuntament, de moment el servei no es podrà fer a Can Guey, atès que no compleixen els requisits marcats per la normativa estatal i que fixa un nombre mínim d’habitatges i de densitat de població

A partir de la setmana vinent, el repartiment postal es començarà a realitzar directament a cada domicili per als veïnats de Can Güell i Cesalpina, tal i com marca la nova normativa de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Malgrat que la mesura va venir impulsada en primera instància per la petició de l’Associació de Veïns de Can Guey, aquest veïnat  no compleix els requisits mínims de 25 persones empadronades i 10 habitatges per cada hectàrea. L’Ajuntament també va demanar ampliar aquest servei a Torrelletes i al Raval Mas, malgrat ser conscient que potser no arribaven als mínims exigits per la normativa actual. Tot i així, des del consistori es demanarà que es reconsideri la decisió per tal d’evitar greuges comparatius entre els diferents veïnats del municipi.

RESOLUCIÓ FINAL

La normativa en la qual la Comisión de los Mercados y la Competencia basa la seva decisió estableix que el repartiment es farà amb el sistema de bústies agregades com l’actual quan es compleixin els següents requisits:
“1. El número de habitantes censados sea igual o inferior a 25 por hectárea, considerando a estos efectos la superficie urbana.
2. El número de viviendas o locales sea igual o inferior a 10 por hectárea, considerando a estos efectos la superficie urbana.”

En aquest cas, la resolució informa del següent:

CESALPINA:
“De acuerdo con estos datos, las condiciones existentes en la urbanización serían las siguientes:
• Número de habitantes censados por hectárea: 881/24,7= 35,67, superior a 25 por hectárea.
• Número de viviendas o locales por hectárea: 353/24,7= 14,29, superior a 10 por hectárea.”

CAN GÜELL:
“De acuerdo con estos datos, las condiciones existentes en la urbanización serían las siguientes:
• Número de habitantes censados por hectárea: 1253/36,4= 34,42, superior a 25 por hectárea.
• Número de viviendas o locales por hectárea: 509/36,4= 13,98, superior a 10 por hectárea.”

CAN GUEY:
“De acuerdo con estos datos, las condiciones existentes en la urbanización serían las siguientes:
• Número de habitantes censados por hectárea: 870/68,4= 12,72, inferior a 25 por hectárea.
• Número de viviendas o locales por hectárea: 348/68,4= 5,09, inferior a 10 por hectárea.”

A hores d’ara encara no s’ha rebut la resposta formal a la petició de fer aquest repartiment al Raval ni a Torrelletes. 

SISTEMA DE REPARTIMENT I BÚSTIES ACTUALS

Per rebre correctament la correspondència al domicili, les persones propietàries han d’instal·lar una bústia a la façana del seu habitatge, si encara no en tenen, donat que les bústies comunitàries de Cesalpina i Can Güell deixaran de donar servei.

Aquesta bústia s’ha d’instal·lar a la façana de l’habitatge, en un lloc accessible des del carrer per al personal de Correus. A més, ha de tenir una obertura per a la correspondència d’una amplada mínima de 2,5 centímetres. A la bústia ha de figurar obligatòriament el nom del carrer i el número i altres dades identificatives de la direcció postal.

Per rebre la correspondència correctament al domicili, caldrà que els veïns i veïnes de Cesalpina i Can Güell canviïn la seva adreça postal en els serveis i subscripcions que tinguin perquè actualitzin el remitent (actualment els hi consta el número que els veïns i veïnes tenen assignat a les bústies comunitàries).

D’altra banda, al llarg de les pròximes setmanes l’Ajuntament informarà a tota la població del procediment mitjançant el qual es podrà retornar la clau de les bústies actuals i sol·licitar el retorn de la fiança dipositada en el seu moment. 
 

Darrera actualització: 13.05.2022 | 13:05