Campanya de control de conductes de risc en vehicles de mobilitat personal

Divendres, 22 d'octubre de 2021 a les 00:00
La Policía Local intensifica els controls preventius per fer complir la normativa vigent i evitar comportaments que puguin suposar un perill per a la seguretat

La Policia Local de Torrelles s’ha adherit a la campanya del Servei Català de Trànsit de control de les conductes de risc en Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) que poden suposar un perill per a la seguretat de les altres persones usuàries de la via. Del 18 al 24 d'octubre s’intensifiquen els controls preventius per fer complir la normativa vigent. A Torrelles, s’aplica la normativa que estableix el Reglament General de Circulació. Les obligacions més destacades són:

  • Està prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
  • Obligatorietat a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si el resultat és positiu es realitzarà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
  • No es permet la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP amb la imposició d’una sanció de 200€.
  • Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un número de persones transportades superior al de les places del vehicle. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es podrà imposar una denúncia que comporta una sanció de 100€.
  • No es poden utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
  • En el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i l’agent constati que el vehicle no disposa de llum ni l’usuari porta roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, es podrà sancionar amb una multa de 200€.
  • Als VMP els és d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments previstos per a qualsevol altre vehicle.
  • A les infraccions fetes per menors d’edat conduint un VMP és aplicable el que estableix la llei referent al fet que, quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de 18 anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

 

Darrera actualització: 14.12.2021 | 09:28