L'Ajuntament de Torrelles adherit a la campanya contra la pena de mort

Dilluns, 15 de desembre de 2014 a les 00:00
En el Ple del passat novembre, l'Ajuntament de Torrelles va aprovar per unanimitat l'adhesió a la campanya contra la pena de mort promoguda des de la Comunitat de Sant Egido “Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de Mort”. Aquí podeu consultar el text de la moció aprovada.

L'Ajuntament de Torrelles de Llobregat convençut que tota comunitat ciutadana, mitjançant la veu dels seus òrgans representatius, pot actuar com a subjecte col·lectiu capaç de concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de l'home a qualsevol lloc del món; preocupat perquè en molts estats encara es manté la pràctica inhumana de la pena capital; a proposta de la Comunitat de Sant Egidio, fundadora de "Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort" - "Cities for life/Cities against the Death Penalty", la xarxa de municipis d'Europa i de tot el món units per la voluntat comuna d'accelerar la definitiva desaparició de la pena capital del panorama jurídic i penal dels estats; en el marc de les iniciatives adoptades per la Presidència del Consell de Ministres de la República Italiana durant el semestre de Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de juliol/31 de desembre de 2014); amb l'objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l'abolició definitiva de la pena capital en els països que encara la mantenen i preveient com una etapa d'aquest procés l'adopció d'una moratòria universal de les execucions capitals; en vista de la votació sobre la Resolució de les Nacions Unides per a una moratòria universal de les execucions capitals que es durà a terme en la Comissió de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014. És per això què, a proposta de l'Alcalde, per unanimitat, es va adoptar el següent

ACORD:

PRIMER. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat a la proposta de la Comunitat de Sant Egidio "Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for life/Cities against the Death Penalty" i declarar el 30 de novembre Jornada ciutadana "Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for Life/Cities against the death penalty".

L'administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en tots els àmbits que siguin de la seva competència per tal que es creïn espais d'informació i sensibilització sobre els motius del rebuig d'aquesta pràctica i sobre l'evolució de la campanya abolicionista en el món.

L'administració municipal procurarà fer la difusió més àmplia possible de la seva adhesió a aquesta campanya.

Darrera actualització: 14.12.2021 | 09:06