L’alt risc d’incendi forestal provoca limitacions a Torrelles

Dimarts, 22 d'agost de 2023 a les 00:00

La nostra localitat és un dels municipis afectats per les restriccions de la Generalitat de Catalunya 

La pujada de les temperatures dels darrers dies han provocat que el risc d’incendi forestal augmenti a tot el país. Amb aquest motiu, la Generalitat de Catalunya ha aprovat diverses prohibicions i restriccions que afecten Torrelles de Llobregat i la resta de localitats que es troben en perill molt alt o extrem d’incendi, així com els municipis que estiguin sota el nivell 3 del Pla Alfa d’Agents Rurals. 
 
Restriccions i prohibicions temporals 
 
Des d'avui, 22 d'agost, entren en vigor al nostre municipi les següents mesures: 
 
- Es prohibeix encendre foc en tots tipus d’espais oberts. 
- Es prohibeix encendre foc en les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com en les zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per aquesta finalitat.
- Es prohibeix fer servir  maquinària que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques en terrenys forestals i en les àrees rurals situades en una franja de quatre-cents metres al voltant.    
- Es prohibeix la circulació del transport dels productes forestals dins del bosc, en l’horari comprés entre les 13 i les 20 hores.
- Es prohibeix l’ús de material pirotècnic, així com llençar o abandonar objectes en combustió o qualsevol classe de material susceptible d’originar un incendi.
- Se suspenen totes les activitats d'educació en el lleure, com acampades i rutes, així com l’activitat esportiva que es desenvolupi en el medi natural.
- Se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals.   
- Se suspèn la sega de cunetes de les carreteres. 
- Se suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles.
- Es restringeix l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de cinc-cents metres de zona forestal i a menys de cinquanta metres de terrenys agrícoles.   
- Es restringeixen les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta. Així mateix, les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius s’han de dur a terme al nucli de població del municipi on es realitzen.
- Es limita la circulació motoritzada en el medi natural, excepte en el cas de residents o activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.
 
En cas de voler consultar l’estat de la situació de forma actualitzada, podeu accedir al mapa dels municipis afectats o al portal web del Pla Alfa del Departament d’Interior. 

 

Darrera actualització: 24.08.2023 | 14:45