S’obre el termini de preinscripció a l’escola bressol municipal

Divendres, 6 de maig de 2022 a les 00:00

Les famílies que vulguin accedir a una plaça per al curs 2022-2023 hauran de presentar la sol·licitud del 9 al 20 de maig

El pròxim dilluns, dia 9 de maig, s’iniciarà el període de preinscripció a l’escola bressol municipal El Serralet per al curs 2022-2023. Podran presentar la sol·licitud totes les famílies amb infants de 4 mesos als 3 anys, és a dir, nascuts als anys 2020, 2021 i 2022. Això sí, caldrà que el nadó hagi nascut per fer el tràmit i haurà de tenir un mínim de 16 setmanes per poder iniciar el curs escolar.  

El tràmit s’haurà de realitzar prioritàriament per via telemàtica a través d’aquest enllaç. Tanmateix, si el sol·licitant, excepcionalment, no pogués fer-ho, haurà de concertar cita prèvia per tramitar-la presencialment a través del telèfon de l’escola bressol, el 93 689 26 26. El període de preinscripció finalitzarà el dia 20 de maig. 

El llistat provisional amb la puntuació obtinguda es publicarà el 26 de maig. Els criteris de prioritat seran els habituals: tenir germans o germanes escolaritzats al centre, la proximitat al domicili habitual o al lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal, o el fet que algun dels pares siguin beneficiaris de la Renda Garantia de la Ciutadania. S’aplicaran també altres criteris complementaris com el fet de ser família nombrosa o monoparental, entre d’altres.  Del 2 al 8 de juny es podran presentar les reclamacions. En cas que la demanda de places superi l’oferta inicial, i, per tal de desempatar en aquelles sol·licituds en què la puntuació sigui la mateixa, es farà un sorteig el dia 10 de juny. Posteriorment, el dia 15, es publicarà la llista definitiva d’alumnes admesos. La matrícula s’haurà de formalitzar del 16 al 22 de juny de 2022.

Aquest curs 2022-2023, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya finançarà la part del cost del servei escolar que han de satisfer les famílies dels infants nascuts l’any 2020. Aquest servei inclou la franja horària de 8.30 a 12 h i de 15 a 16.30 h. 
Els serveis complementaris de menjador i acollida són opcionals i per fer-ne ús les famílies hauran d’abonar el preu corresponent.

Darrera actualització: 30.05.2022 | 16:52