S’obre una convocatòria per cobrir una plaça temporal d’auxiliar administratiu/va

Divendres, 25 de març de 2022 a les 00:00

Les persones que vulguin formar part d’aquest procés de selecció de personal hauran de presentar la sol·licitud del 28 de març a l’1 d’abril

L’Ajuntament de Torrelles ha publicat les bases d’una nova convocatòria de selecció de personal per incorporar un/a auxiliar administratiu/va a mitja jornada amb contracte relleu fins al febrer de l’any 2025. El procediment, que es farà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, inclou la creació d’una borsa de treball que servirà per cobrir necessitats puntuals com ara vacants o baixes temporals.

Podran participar en aquest procediment selectiu les persones que, entre altres requisits,  hagin complert els 16 anys i no superin l’edat establerta per a la jubilació forçosa; siguin nacionalitat espanyola o d’algun altre estat de la Unió Europea o amb el qual s’apliqui la lliure circulació de treballadors; tinguin alguna de les següents titulacions: graduat escolar, graduat en ESO, cicles formatius de grau mitjà, formació professional de primer grau o un altre equivalent o superior; i que estiguin en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1). 

Les persones interessades en formar part d’aquest procés de selecció de personal hauran de presentar la sol·licitud, preferentment a través de la seu electrònica, en el termini de 5 dies hàbils que s’iniciarà dilluns 28 de març i finalitzarà divendres dia 1 d’abril. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació requerida en les bases de la convocatòria.

 Trobareu tota la informació sobre la convocatòria i la tramitació en els documents adjunts i en aquest enllaç.

Darrera actualització: 25.03.2022 | 10:30