Torrelles és un dels municipis declarats com a zona d’habitatge tens

Dimecres, 5 de juliol de 2023 a les 00:00

Aquesta mesura permetrà limitar el preu dels lloguers amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge digne i en condicions assequibles

Torrelles de Llobregat és un dels 140 municipis de Catalunya on es podrà aplicar mesures per limitar el preu del lloguer. Així ho preveu la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge aprovada pel govern de l’Estat amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge digne, adequat i en condicions assequibles i reforçar el dret a la informació i la transparència en operacions de lloguer i compra.

La declaració de zones d’habitatge tens respon a que el municipi compleix amb una de les dues circumstàncies següents: que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o lloguer en el pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministres bàsics superin el 30% dels ingressos mitjans de les llars; o que el preu de compra o lloguer de l’habitatge hagi experimentat en els 5 anys anteriors un percentatge de creixement acumulat de com a mínim 3 punts percentuals per sobre de l’IPC.

A partir d’ara, en les declarades zones d’habitatge tens, es podrà aplicar una pròrroga extraordinària en els arrendaments, a petició de l’arrendatari, d’una durada màxima de 3 anys quan finalitzi el període de pròrroga obligatòria i es seguiran aplicant els termes i condicions establertes en el contracte en vigor.

Així mateix, es regula la renda dels contractes. En el cas que l’arrendador no sigui un gran tenidor (no tinguin cinc o més immobles urbans d’ús residencial ubicats en zones d’habitatge tens), la renda pactada a l’inici del contracte no podrà ser superior a l’aplicada en el mateix habitatge en els últims 5 anys. L’excepció serà en casos en que s’hagin dut a terme obres de rehabilitació que hagin suposat una revalorització de l’habitatge o bé en cas que es signin contractes per un període superior a 10 anys.

En cas que el propietari sigui un gran tenidor, la renda pactada no podrà excedir el límit màxim del preu aplicable conforme al sistema d’índex de preus de referència atenent a les condicions i característiques de l’habitatge.

Altres mesures que preveu la nova llei són un topall dels lloguers fins al 31 de desembre de 2023 que preveu un augment màxim d’un 2 %, incentius fiscals per a contractes signats a partir de l’entrada en vigor de la normativa i un increment dels recàrrecs en l’IBI en immobles d’ús residencial que estiguin desocupats, que podran aplicar-se en aquells habitatges buits durant més de 2 anys, que podrien arribar fins al 150 %.

Darrera actualització: 05.07.2023 | 08:35