Convocatòria de la Borsa de treball d'auxiliars administratius/ves per contracte de relleu

Convocatòria del procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure. 

El dia 8 d’abril de 2022 s’ha publicat la resolució amb l’aprovació provisional d’admesos i exclosos, el nomenament del tribunal i la data i hora de realització de la prova teòrica. Tal i com estableix la base quarta, es concedeix un període de 3 dies hàbils per a la presentació d’esmenes i reclamacions.

Es constituirà una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves, del grup C, subgrup C2, amb les retribucions que corresponguin al lloc de treball amb codi SG13 de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat.

Darrera actualització: 02.02.2023 | 12:16