Convocatòria per urgència d'una borsa de Tècnic/a d'Administració General

Convocatòria del procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de Tècnica d'administració general, grup A, subgrup 1, amb caràcter d'urgència.

El dia 20 de gener de 2023 s'ha publicat la convocatòria en el DOGC. L'endemà d'aquesta data obre el termini de presentació d'instàncies.

El dia 2 de febrer de 2023 es publica la resolució d'aprovació provisional d'admesos/es i exclosos/es.

El dia 16 de febrer de 2023 es publica la designació dels membres del tribunal així com la data, hora i lloc de realització de la prova teòrica.

El dia 3 de març de 2023 es publica l'Acta de selecció.

Darrera actualització: 03.03.2023 | 09:37