Convocatòria per urgència d'una borsa de Tècnic/a de cultura

Convocatòria del procés selectiu per la creació d'una Borsa de treball de Tècnica de cultura, grup A, subgrup 2 amb caràcter d'urgència.

El dia 6 de juliol de 2023 s'han publicat les bases reguladores del procés selectiu  en el BOPB.

El dia 7 de juliol de 2023 s'ha publicat en el DOGC la convocatòria en extracte. L'endemà d'aquesta data s'obre el termini legal de presentació d'instàncies de 10 dies naturals.

El dia 11 de juliol de 2023 s'ha publicat una correcció d'error material de l'apartat h) de les bases quarta i cinquena publicades en el BOPB de 6 de juliol de 2023, de manera que on deia abonar la taxa de 52 euros ha de dir abonar la taxa de 41 euros.

El dia 24 de juliol de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es, amb designació de tribunal i data, hora i lloc de realització de prova.

El dia 6 de setembre s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

Darrera actualització: 18.09.2023 | 11:12