Convocatòria d'una plaça d'arquitecte/a del grup A1 en règim de funcionari de carrera i constitució d'una borsa de treball

 

En el BOPB d'1 de desembre de 2022 es van publicar les bases de la convocatòria.

En el DOGC de 12 de desembre de 2022 es va publicar la convocatòria. L'endemà d'aquesta publicació va iniciar l'obertura del termini de presentació de sol·licituds.

El dia 6 de febrer de 2023 es va publicar la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es. L'endemà d'aquesta data es va iniciar l'obertura del termini de presentació d'esmenes i/o reclamacions.

El dia 13 d'abril de 2023 es publica en el BOPB una modificació de les bases de la convocatòria que aclareix la classificació dels annexos del temari general i específic. 

El mateix 13 d'abril de 2023 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, la designació del tribunal i la data, hora i lloc de realització de l'exercici teòric.

Darrera actualització: 13.04.2023 | 14:18