Procés d'estabilització. Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va d'esports

En el BOPB de 30 de desembre de 2022 es van publicar les bases reguladores del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va d'esports en el torn lliure, dins de l'Oferta Pública d'Estabilització de l'any 2022.

En el BOPB de 29 de juny de 2023 s'ha publicat el text refós de les bases reguladores del procés selectiu esmentat, recollint diverses modificacions d'errors materials.

En el DOGC de 12 de juliol de 2023 s'ha publicat la convocatòria en extracte en el DOGC. L'endemà d'aquesta publicació s'obre el termini legal de presentació de sol·licituds de 20 dies naturals.

El dia 5 d'octubre de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

El dia 31 d'octubre de 2023 s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, i la designació del tribunal.

Darrera actualització: 31.10.2023 | 08:44