Convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu/va del grup C2 en règim de funcionari de carrera i creació de borsa de treball

Convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, en règim de funcionari de carrera, del grup C, subgrup 2, i creació de borsa de treball

El dia 20 de juliol de 2022 es publica la Resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

El dia 3 d'agost de 2022 es publica la Resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal i determinació de dia, hora i lloc de realització de les proves.

Darrera actualització: 21.09.2022 | 08:53