Convocatòria pel sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa, d'una plaça d'agent del grup C2 en règim de funcionari de carrera, i creació de borsa

Convocatòria pel sistema de mobilitat horitzontal interadministrativa, d'una plaça d'agent del grup C2 en règim de funcionari de carrera, i creació de borsa

El dia 21.9.2022 es publica la resolució provisional d'admesos/es i exclosos/es.

El dia 28.9.2022 es publica el Decret d'Alcaldia que aprova la modificació de la composició del tribunal (base SETENA).

El dia 11.10.2022 es publica la resolució definitiva d'admesos/es i exclosos/es, designació del tribunal i data d'inici de les proves.

El dia 18.10.2022 es publiquen els resultats de la prova pràctica i el dia i hora de la prova psicotècnica.

El dia 20.10.2022 es publiquen els resultats de la prova psicotècnica i el dia hora de realització de la prova mèdica.

El dia 4.11.2022 es publica l'Acta del procés selectiu.

Darrera actualització: 04.11.2022 | 09:17