Manteniment dels parcs infantils

Divendres, 8 d'octubre de 2021 a les 00:00

Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Via Pública

A Torrelles tenim deu parcs infantils:

  1. Parc de Can Güell
  2. Parc de Can Mas
  3. Parc del Tabor
  4. Parc de Can Coll
  5. Parc de Can Sostres
  6. Parc de la plaça de l’Església
  7. Parc de Can Roig
  8. Parc dels Països Catalans
  9. Parc de Montserrat Riau (Cesalpina)
  10. Parc del CEM Can Coll

Per cadascun d’aquests parcs es fa un doble manteniment: per una banda, de forma periòdica, es fa un manteniment de la jardineria i entorn natural del parc. De l’altra, de forma mensual, es realitza una auditoria per part d’una empresa externa per valorar l’estat dels jocs i fer-ne petits treballs de reparació, si n’és el cas. Aquest any, la despesa corrent destinada al manteniment de parcs infantils sumarà, aproximadament, uns 18.000 €.

Des de la regidoria de via pública s’ha fixat un calendari per anar renovant els parcs, més enllà del manteniment periòdic dels espais, ja que la majoria tenen unes instal·lacions força envellides. Per aquest 2021 ens hem centrat en l’arranjament de la jardineria al Parc de Can Sostres, que ha suposat la substitució de la instal·lació del rec, així com la recuperació de les 3 fonts d’aigua; també en la renovació dels jocs al Parc de Can Coll, i la recuperació de la Font del Parc del Tabor.

De cara al 2022 també es preveuen treballs de renovació d’aquells jocs infantils que es troben en més mal estat, com són els del Parc de Can Roig o el Parc de Can Sostres, i alguns elements de la resta dels parcs infantils.

Darrera actualització: 24.12.2021 | 13:37