El tancament de parcel·les

Dijous, 27 de gener de 2022 a les 00:00

Escrit d'opinió de Falgàs Marco, regidora de Via Pública i Civisme

Una de les problemàtiques que tenim a Torrelles pel que fa al correcte manteniment i neteja de la via pública és l’afectació que té tant la caiguda de terres com la invasió vegetal provinent de (majoritàriament) terrenys i parcel·les que encara no estan urbanitzades.

Durant l’any passat, emparant-nos amb la Llei de Prevenció d’Incendis, es van enviar al voltant de 90 cartes a les persones propietàries de parcel·les que l’Ajuntament va detectar que tenien un excés de vegetació que podia ser un risc d’incendi i que també podien provocar riscos a les propietats contigües i al mateix espai públic.

Ara fem un pas més per fer-ne una norma municipal, una ordenança, que reguli, no només l’obligatorietat de les persones propietàries a mantenir en bon estat de conservació el seu terreny, sinó que a més a més reguli l’obligatorietat de tenir aquests terrenys tancats mentrestant no es practiquin obres de nova construcció. Aquest tancament, en forma de muret amb les característiques que s’indiquen al Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, tindrà la funció d’impedir l’accés general de persones, però també haurà de servir per impedir que les terres del seu propi terreny envaeixin l’espai públic.

Una Comissió d’Estudi integrada per representants de les àrees de medi ambient, via pública i serveis jurídics està redactant el text d’aquesta ordenança, la qual es preveu proposar la seva aprovació al proper Plenari Municipal del mes de març.

Un cop tinguem l’ordenança en vigor, farem requeriment als propietaris de més de cent parcel·les que es troben en aquesta situació per tal que es vagin tancant aquests terrenys. I paral·lelament, l’Ajuntament anirà tancant aquelles parcel·les que són declarades zones verdes de titularitat municipal.

Darrera actualització: 27.01.2022 | 08:58