Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Darrera actualització: 13.02.2024 | 12:24