Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles ...

Darrera actualització: 07.02.2023 | 17:16