Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada VP

Darrera actualització: 07.02.2023 | 13:54