Redacció del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge

Divendres, 30 de setembre de 2022 a les 00:00

Escrit d'opinió de Judith Roig, regidora d'Urbanisme i Territori

El Pla d’Actuació municipal de l’Ajuntament de Torrelles corresponent a la legislatura 2019-2023, preveia la redacció d’un Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge com a instrument de planificació de les polítiques locals d’habitatge. 

Els anys 2020 i 2021 el consistori va demanar un recurs econòmic a la Diputació per tal de redactar-lo i en ambdós casos va ser denegat el recurs perquè havia estat sol·licitat de manera massiva per molts municipis.

Aquest any 2022, l’Ajuntament ha decidit contractar una empresa externa per tal de redactar aquest document.

Actualment, l’empresa està redactant el document d’estudi i diagnòstic per tal de conèixer les problemàtiques, necessitats i objectius locals en matèria d’habitatge.

Una vegada redactat aquest document,  s’obrirà en dates properes la fase de procés participatiu, en que es presentarà el document d’anàlisis i diagnòstic i es treballarà amb entitats, grups polítics i ciutadania en general.

Recollida tota la informació i una vegada detectats i canalitzats els objectius i necessitats del municipi, l’empresa redactora lliurarà el document definitiu en el qual es recolliran els objectius, estratègies i actuacions.

Aquest document és de gran interès pel nostre municipi a fi de millorar les condicions del parc d’habitatges i intentar garantir l’accés i sosteniment per a tots els torrellencs i les torrellenques.

Darrera actualització: 30.09.2022 | 13:57