Cessió d'ús Espais Municipals

L’ajuntament posa a disposició de la ciutadania l’ús d’una sèrie d’espais en equipaments
municipals per a la celebració d’activitats culturals, cíviques, socials, esportives, de lleure i
d’altres que tinguin interès públic.

Darrera actualització: 14.12.2021 | 20:15