Servei de Recollida d'escombraries i altres residus

El servei de recollida s’encarrega de proporcionar el servei obligatori municipal de recollida d’escombraries i altres residus, tant domèstics com comercials. El servei comprèn la recollida selectiva dels residus en 4 fraccions, seguint el model Residu Mínim. Es separen els següents residus: els residus inorgànics, els residus orgànics, el paper i cartró i el vidre.

A Torrelles, la recollida d’aquests residus es fa amb el sistema porta a porta als domicilis i comerços, excepte el vidre, que es realitza amb iglús.

Des del 2018, realitzem la recollida amb dos cubells amb xip. Aquesta informació ens permet fer un seguiment més exhaustiu i disposar d’eines per millorar els resultats en la recollida selectiva.

Pel que fa als residus no ordinaris ( fluorescents, pintures, poda, electrodomèstics, mobles, etc.) l’Ajuntament disposa d’una deixalleria municipal que permet la seva recollida selectiva per la seva posterior valorització.

Addicionalment, Torrelles disposa d’un punt d’emergència, un espai tancat amb accés identificat, i permanent on dipositar els residus ordinaris quan, ocasionalment, no s’ha pogut participar en el porta a porta.

Els objectius principals d’aquest servei són:

• Recollir les escombraries i altres residus municipals.

• Fomentar la recollida selectiva dels residus.

• Fomentar la reducció de residus municipals.

• Gestionar la Taxa d’escombraries municipal.

• Fer campanyes de comunicació i sensibilització dirigides a la ciutadania

Darrera actualització: 14.12.2021 | 21:15