Comunicació prèvia d'obres que no s'ajusten al projecte i que no l'alteren substancialment

Consisteix en presentar a l’Ajuntament, mitjançant instància normalitzada, alguna variació en el projecte aprovat, tant si les obres estan iniciades com si no. Les modificacions es comunicaran prèviament a la seva execució.

Són modificacions substancials del projecte les que tinguin per objecte alterar el nombre d'entitats, les ampliacions de les superfícies existents superiors a 12 m2, les que no afecten els fonaments o elements estructurals, i les modificacions respecte l'ús urbanístic.

Les modificacions no substancials són les no incloses a l'apartat anterior.

Les modificacions substancials es tramitaran com a una nova llicència.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'actuació des del dia de la seva presentació.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els promotors o propietaris de l’edificació o el seu representant.

Cal aportar:

 • Sol·licitud. Model OB.03

 • Documentació escrita i gràfica que esmeni el projecte autoritzat i, si s’escau, el projecte d’execució que el desenvolupa.
 • Informe detallat subscrit per la direcció facultativa de les obres que desenvolupi, com a mínim, els següents apartats:

  1. Característiques de les obres que no s’ajusten al projecte autoritzat.
  2. Justificació de la seva execució.
  3. Caràcter no substancial de l’alteració.
  4. Adequació a l’ordenament jurídic urbanístic i a la legislació sectorial aplicable.
  5. Reportatge fotogràfic.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Al Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament-SAC, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:53