Inscripció al registre del cens municipal d'animals de companyia

Inscripció al cens dels animals de companyia que resideixen al municipi. Els propietaris tenen l'obligació d'inscriure els seus animals, així com de fer les modificacions corresponents i donar de baixa a l’animal quan ja no resideixi en el municipi o hagi mort.
Per dur a terme aquest cens es fa servir l'aplicació informàtica ANICOM de la Generalitat de Catalunya.

 

Requisits previs:

La persona propietària de l'animal té un termini màxim de 3 mesos a partir de la data de naixement, i de 30 dies de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació de dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.
Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

 

Informació important:

 • Per a censar els gossos considerats potencialment perillosos, de conformitat amb l'article 3r de la Llei 10/1999, el propietari haurà de sol·licitar també la corresponent Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. La llicència per a gossos potencialment perillosos tindrà una vigència de 5 anys i podrà ser renovada per períodes successius d'igual durada.
 • Mantenir un registre d'animals domèstics és competència pròpia de les administracions locals i també ho és vetllar pel dret a la seguretat de les persones en relació amb la presència d'animals als carrers i habitatges del municipi.
 • Les activitats pròpies del registre contemplen diferents aspectes: altes, baixes, modificació de dades, registre i control d'animals potencialment perillosos.
 • L'alta al cens s'acompanyarà del lliurament del número ANICOM d'identificació de l'animal.
 • El document de l'ANICOM és el que s'entrega al propietari/ària de l'animal i constitueix el comprovant d'inscripció al cens municipal.

Quin cost té:

Segons l’aplicació de l’Ordenança fiscal número 42, referent a les taxes per serveis relatius als animals domèstics.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat, propietària i/o posseïdora d'animals de companyia residents a Torrelles de Llobregat

Cal aportar:

 • Inscripció al registre del cens municipal d'animals de companyia (model específic de l'Ajuntament).

  Model SP-01.1 V1

 • Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número de microxip.

  En cas d'inscripció d'un animal.

 • Justificant del pagament de la taxa d’inscripció en el Cens d’animals de companyia.

  Segons l’article 5.1 de l'Ordenança fiscal número 42, referent a les taxes per serveis relatius als animals domèstics: 10 euros.
  Transferència bancària (IBAN): ES63 2100 0279 56 0200011105 (CaixaBank)

 • Document de la Red española de identificación de animales de compañía (REIAC).

  En cas d'inscripció d'un animal provinent d'un altre Registre dins de l'Estat.

 • Còpia del passaport.

  En cas d'inscripció d'un animal provinent fora de l'Estat.

 • Contracte de compravenda.

  En cas de canvi de propietari de l'animal per compra d'aquest.

 • Document d’adopció.

  En cas de canvi de propietari de l'animal per adopció d'aquest.

 • Document de donació.

  En cas de canvi de propietari de l'animal per donació d'aquest. El document que l'acredita ha d'informar de les següents dades: Dades d'identificació bàsiques del nou i de l'anterior propietari (nom i cognoms, número de document d'identitat); Dades bàsiques de l'animal (espècie i número de microxip); Voluntat de donació de l'animal per part de l'anterior propietari al nou propietari; Ha d'estar signat per l'anterior i el nou propietari; Ha d'informar de la data de la donació.

 • Certificat de defunció (antic propietari).

  En cas de mort de la persona propietària.

 • Certificat d'últimes voluntats.

  En cas de mort de la persona propietària.

 • Document d'acceptació de l'herència.

  En cas de mort de la persona propietària i en cas de successió testada.

 • Còpia del testament.

  En cas de mort de la persona propietària i en cas de successió testada.

 • Acta de la declaració d'hereus abintestat.

  En cas de mort de la persona propietària i en cas de successió intestada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  D’acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, si sou una entitat, persona jurídica, professional col·legiat o bé representat en algun d’aquests casos, esteu obligats a tramitar telemàticament la vostra sol·licitud a la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat. *Només les persones físiques poden escollir tramitar telemàticament o presencialment. La tramitació presencial s'ha de realitzar al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia.

Ajuntament de Torrelles - Edifici central

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Regidoria de Serveis Interns de l’Ajuntament de Torrelles
Telèfon: 936 890 000
Adreça electrònica: info@torrelles.cat
Lloc web: www.torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.12.2022 | 12:27