Instància genèrica

Document que permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament o fer arribar una queixa o suggeriment respecte alguna actuació o decisió municipal.

Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

En aquesta instància se li farà la inscripció del registre d'entrada, on es deixa constància de la data de recepció de l'escrit.

La persona interessada té dret a rebre una còpia segellada del document presentat.

A l'escrit hi hauran de constar les següents dades:

- Nom i cognoms de la persona interessada o, de la persona que la representi (si és el cas) així com la identificació del mitjà preferent o del lloc que se senyali als efectes de notificacions.

- Fets, raons i petició que es concreti amb tota claredat a la sol·licitud.

- Lloc i data.

- Signatura del sol·licitant o justificació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.

- Òrgan, centre o unitat administrativa a la que s’adreça la sol·licitud.

Quin cost té:

Tràmit gratuït a excepció que la sol·licitud impliqui l'aplicació d'una taxa.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal que empleneu i lliureu la sol·licitud d’instància general que trobareu.

Atenció al Ciutadà (SAC)

Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Telèfon: 936 890 000
Fax: 936 890 510
Adreça electrònica: sac@torrelles.cat
Horari:  
De 9 a 14h, de dilluns a divendres, i de 16.30 a 19h, els dimarts i dijous.
Durant l'estiu (del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos): de 9 a 13:30h, de dilluns a divendres.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 02.02.2023 | 08:26