Justificació de les subvencions a entitats

Presentació de la documentació justificativa de l'import pel qual es va concedir una subvenció municipal per a la seva verificació per part de l'Ajuntament.

Quin cost té:

Gratuït.

Quan es dóna resposta:

L’Ajuntament procedirà a pagar l’import atorgat per la subvenció un cop s’hagi comprovat la correcta justificació d’aquesta.

Qui pot sol·licitar-ho:

Entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Torrelles de Llobregat.

Cal aportar:

 • Justificació de subvenció

 • Exemplars del material de difució del projecte/activitat subvencionada

  Cal posar el logotip de l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat en tots els documents publicitaris i de difusió de les activitats subvencionades

 • Factures originals i còpies. Els originals fan falta per a compulsar les còpies i seran tornats a l’associació.

  Requisits formals de les factures:

  Estar a nom de l'entitat beneficiària.
  Referir-se a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció.
  Haver estat datades durant el període de temps pel que s’hagi concedit la subvenció.
  Reunir els requisits tècnics exigits legalment: número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data d'emissió, base imposable i tipus d'IVA.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.10.2022 | 12:54