Associació d'Estudis Torrellencs

Els fins de l’associació són:

 1. Promoure projectes de recerca i estudis sobre el patrimoni cultural, històric, natural i social, a través de les diverses ciències i tècniques per tal de generar, preservar i difondre el coneixement de Torrelles de Llobregat i la seva àrea d'influència.
 2. Ordenar i conservar el resultat d’aquesta recuperació.
 3. Recuperar el patrimoni cultural, històric, natural i social.
 4. Promoure el coneixement i la difusió del patrimoni cultural, històric, natural i  social.
 5. Sensibilitzar socialment per promoure la conservació del patrimoni.
 6. Reforçar els trets identitaris de Torrelles de Llobregat.
 7. Promoure el debat i la participació social activa.
 8. Fomentar la relació social i humana entre els seus associats i amb altres entitats.
 9. Col·laborar amb institucions, entitats i persones físiques en matèria d'estudi, de conservació i de divulgació del patrimoni històric, cultural, natural i social.

Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:

 1. Desenvolupament de projectes de recerca relacionats amb els seus fins.
 2. Establiment de contactes i col·laboració amb institucions públiques, privades, entitats, i persones físiques.
 3. Coordinació d'actuacions amb institucions públiques, privades, entitats i persones físiques.
 4. Organització d'activitats d'investigació, difusió i conservació del patrimoni.
 5. Organització d'accions formatives i informatives relacionades amb el patrimoni.
 6. Participació en actes i reunions adients amb els seus fins.
 7. Publicació d’estudis o reculls del patrimoni local.

Segona Avinguda, 43 CE - 08629 Torrelles de Llobregat - Barcelona
Nom de contacte: Josep-Manuel Rafí Roig (president)
Telèfon: 636 481 867
Adreça electrònica: a.e.torrellencs@gmail.com
Lloc web: www.aetorrellencs.tk/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 02.12.2021 | 07:54