Hospital General de Sant Boi

L'Hospital General s'emplaça en el recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat i es concep com un hospital general bàsic i de referència, amb una capacitat màxima de 292 llits, dotat d'alguns serveis de referència secundària i molt orientat cap a fórmules d'atenció alternatives a l'hospitalització convencional.

L'hospital està projectat com un equipament modern i funcional que incorpora i fa ús de les tecnologies més innovadores i compta amb unes instal·lacions i uns equipaments avançats i de qualitat.

L'àmbit territorial en el que es situa el nou Hospital General és el Baix Llobregat Litoral. És un recurs assistencial ubicat en el Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral, integrat per diversos municipis. A Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat, dóna cobertura per a totes les especialitats​

Serveis Centrals

Donen cobertura a tota la xarxa del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

 • Diagnòstic per la Imatge: aquesta àrea conta amb ressonància magnètica, TAC, telecomandament, ortopantomògraf, sales de radiografia convencional, ecògrafs, mamògraf i una sala de recuperació.
 • Laboratori: compta amb tres gran àrees ben diferenciades, hematologia i bioquímica, microbiologia i anatomia patològica.
 • Servei de Rehabilitació i Fisioteràpia: atén la rehabilitació postquirúrgica, respiratòria, cardíaca i neurològica.
 • Servei de Farmàcia: disposa de kàrdex informatitzat i laboratori per a preparacions especials.
 • Servei de Documentació Clínica i Arxiu: el servei de documentació clínica i arxius té com a principals funcions la custòdia, conservació i administració de tota la documentació clínica dels pacients.
 • Admissions: el servei d'admissions de l'Hospital General regula el flux de pacients d'hospitalització i urgències. Està organitzat descentralitzadament per a poder gestionar els diferents recursos de l'Hospital General.

Gabinets de proves

 • Cardiologia: sales d'ecografia amb doppler, proves d'esforç, holter.
 • Dermatologia: sala de PUVA.
 • Digestiu: sales per endoscòpia.
 • Pneumologia: sales per proves funcionals respiratòries, diagnòstic de SAHS.
 • Neurologia: sales per electromiografia, electroencefalogrames, potencials evocats, ecografies.
 • Otorinolaringologia: sales d'audiometries, impedanciometries, rinomanometries.
 • Obstetrícia: sales d'ecografia obstrètrica, NST.
 • Ginecologia: sales d'ecografies ginecològiques.
 • Cirurgia: sales d'ecografies endorectals.
 • Cirurgia vascular: sales de claudicometries, ecografia doppler, índex, laboratori vascular.
 • Urologia: sala d'ecografies transrectals, fluxometries.

Doctor Antoni Pujadas, 42 - 08629 Sant Boi de Llobregat - Barcelona
Telèfon: 936 406 350
Telèfon: 936 615 208
Adreça electrònica: pssjd@pssjd.org
Lloc web: www.pssjd.org/ca-es/xarxadeServeis/hospitalGeneral/Paginas/HospitalGeneral.aspx
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 31.01.2022 | 17:12