Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde o alcaldessa, està integrat per tots els regidors i totes les regidores.

Podeu veure tots els membres que conformen el ple municipal de l'Ajuntament de Torrelles a l'apartat de Consistori.

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

La periodicitat de les sessions del ple es una sessió ordinària cada dos mesos (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), el tercer dijous del mes a les 20h.

En aquest apartat podeu consultar les convocatòries i les actes dels plens municipals a partir del 2022, els plens anteriors els podeu consultar a partir del portal de transparència, de l'ajuntament de Torrelles de Llobregat.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 02.11.2022 | 09:29
Darrera actualització: 02.11.2022 | 09:29