Plans d'ocupació

Plans d'ocupació: Convocatòries per promoure la contractació de persones en situació d'atur per un període de temps determinat gestionades des del Servei d’Ocupació Local de l’Àrea de Serveis a les persones.

Convocatòries
 • Diputació de Barcelona Convocatòria procés selectiu 1 plaça temporal Operari/a polivalent de manteniment d'instal·lacions esportives municipals (Pla Ocupació)

  Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’operari/ària polivalent de manteniment d'instal·lacions esportives municipals, i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la Diputació de Barcelona “Plans Locals d’Ocupació” del Catàleg 2020-2023: Xarxa de governs locals 2023 (codi 23/Y/334728).

 • Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2022-2023 Convocatòria Pla d'Ocupació d'un/a Dinamitzador/a Juvenil de Suport per desenvolupar el projecte “Dinamització del Casal de Joves El Club”

  Convocatòria del procés selectiu per a la provisió temporal d’una plaça de Dinamitzador/a Juvenil a l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, corresponent al projecte “Dinamització del Casal de Joves El Club”, inclòs en la segona convocatòria del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2022-2023- Programa de Dinamització del Mercat de Treball de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

  En el BOPB del 15 de desembre de 2022 s’han publicat les bases que tenen per objecte la regulació del procés selectiu.

  En del DOGC del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la convocatòria en extracte que determina l’inici del període de presentació de sol·licituds, de 10 dies naturals.

  El 17 de gener de 2023 s'ha publicat la resolució provisional d'admesos i exclosos, amb les valoracions de mèrits provisionals.

  El dia 26 de gener de 2023 s'ha publicat la resolució definitiva d'admesos i exclosos, amb les valoracions de mèrits definitives. En la mateixa resolució es publica la composició del tribunal així com la data, hora i lloc de realització de les entrevistes.

 • Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’operari/ària electricista polivalent

  Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball temporal d’operari/ària electricista polivalent i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la Diputació de Barcelona “Plans Locals d’Ocupació” del Catàleg 2021-2023: Xarxa de governs locals 2022

 • Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball temporals d’operaris/es polivalents de jardiner/a

  Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball d’operaris/es polivalents de jardiner/a de manteniment d’espais verds a la via pública, i constitució d’una borsa de treball, corresponent al recurs de la Diputació de Barcelona “Plans Locals d’Ocupació” del Catàleg 2021-2023: Xarxa de governs locals 2022.