Convocatòries de selecció

Torn lliure: Són convocatòries obertes a les que es pot presentar qualsevol persona sempre que compleixi els requisits relacionats a les bases de la convocatòria, com la titulació, experiència, etc., per cobrir un nombre concret de places vacants, de forma permanent, en base a l'oferta pública d'ocupació aprovada.

Promoció interna: Són convocatòries restringides a personal nomenat funcionari de carrera o personal laboral fix.

Borses de treball: Són convocatòries per crear una llista de candidats/es amb la finalitat de poder donar cobertura als següents supòsits previstos a la normativa vigent:

  • Cobertura de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal funcionari de carrera o laboral fix.
  • Substitució transitòria dels titulars.
  • Execució de programes de caràcter temporal.
  • Excés o acumulació de tasques.

Plans d'ocupació: Convocatòries per promoure la contractació de persones en situació d'atur per un període de temps determinat gestionades des del Servei d’Ocupació Local de l’Àrea de Serveis a les persones.

Convocatòries